RSS Feed

Tara Barsei, serie noua, numarul 9, 2010

0

December 29, 2010 by webmaster

Pagina de titlu click
Simpozion
Dr. Erich Jekelius – 120 de ani de la nasterea sa click
Lista articolelor si publicatiilor lui Erich Jekelius click
Margarete JEKELIUS
Mesajul familiei Erich Jekelius click
Marcian BLEAHU
Erich Jekelius, un mare geolog si paleontolog brasovean/Erich Jekelius, ein großer Kronstädter Geologe und Paläontologe click
Dan L. DANIELOPOL, Mathias HARZHAUSER, Werner E. PILLER,
Martin GROSS & Klaus MINATI
O vizitã la Soceni (Banat, România), prilej de a evoca personalitatea stiintificã a
paleontologului Erich Jekelius (1889-1970)/Ein Besuch in Soceni im Banat Rumäniens, ein Anlaß zur Würdigung der Persönlichkeit des Paläontologen Erich Jekelius (1889-1970) click
Dan RÃDULESCU, Niculae IURASCU
Colaborarea cu dr. Erich Jekelius în domeniul geologiei ingineresti/Die Zusammenarbeit mit Dr. Erich Jekelius auf dem Gebiete der Ingenieurs-Geologie click
Thomas SINDILARIU
Erich Jekelius si Muzeul Sãsesc al Tãrii Bârsei/Burzenländer Sächsisches Museum click
Mioara POPICA
Mesajul Societãtii de Geografie – Filiala Brasov click
Sesiunea stiintificã de comunicãri „Tara Bârsei” – 20-21 mai 2010
„Personalitãti si institutii în religie si culturã în secolele XVIII-XX”
Istorie si Literaturã
Elena CHIABURU
Evloghie Monah Dascãlul – cãrturar vestit la mijlocul secolului al XVIII-lea în
Moldova/The errudit Evloghie monk in the middle of the XVIIIth century in Moldavia click
Vasile OLTEAN
Mãrturii inedite despre Dionisie Novacovici – primul episcop sârb al Transilvaniei instalat în Scheii Brasovului/Unrevealed testimonies about Dionisie Novacovici – the first serbian bishop of Transylvania installed in Scheii Brasovului click
Iosif-Marin BALOG
Bisericã si comunitate în Transilvania în epoca modernã. Un proiect de publicare a corespondentei protopopiatelor ortodoxe ardelene cu Eparhia de la Sibiu (1800-1918)/Kirche und Gemeinschaft in Siebenbürgen in der Neuzeit. Ein Editionsvorhaben des Briefwechsels der griechisch-orthodoxen Erzpriestertümer (Protopopiate) mit der Bistum (Eparchie) aus Hermannstadt (1800-1918) click
Lucia BUNACIU
Timotei Cipariu (1805-1887) click
Valer RUS
Confesionalism si culturã la Iacob Muresianu (1812-1887)/Religion and culture at Jacob Muresianu (1812-1887) click
Ionela-Simona MIRCEA
Constantin Rãdulescu-Motru. Timp si destin/Constantin Rãdulescu-Motru. Time and destiny click
Nicolae TESCULÃ
Preoti si cãrturari sighisoreni în secolul al XIX-lea. Familia Boiu/Schäßburger Priester und Gelehrte im neunzehnten Jahrhundert. Familie Boiu click
Zamfir BÃLAN
Ioan C. Sava – sustinãtor al presei literare brãilene/Ioan C. Sava – a promoter of Braila’s cultural press click
Florentina-Manuela TÃBÃCILÃ
Eduard Hübsch, un compozitor marcant al secolului al XIX-lea/Eduard Hübsch, an important composer of the nineteenth century click
Marinela-Loredana BARNA
Primii 25 de ani de publicitate din activitatea Reuniunii Femeilor Române din Brasov reflectatã în „Gazeta Transilvaniei” (1850-1875)/The first 25 years of publicity from the activity of The Reunion of Romanian Women from Brasov reflected in ”The Gazette of Transylvania” newspaper click
Lavinia GHEORGHE
Stan Greavu-Dunãre, personalitate marcantã a culturii dobrogene si nationale la începutul secolului XX/Stan Greavu-Dunãre, important personality of Dobruja and national culture at the beginning of the XXth click
Rozalinda POSEA
George Baiulescu – aspecte din activitatea de pedagog si medic la Brasov/George Baiulescu – aspects from his activity as a teacher and doctor in Brasov click
Constantin BÃJENARU
Societatea culturalã românã „Progresul” din Fãgãras pânã la Primul Rãzboi Mondial (înfiintare, statute, activitate). Contributii/La société culturelle roumaine «Progresul» de Fagaras jusqu`a la premiere guerre mondiale (fondation, statuts, activité). Contributions click
Delia VOINA
Emil Fischer – fotograf si etnograf al „Asociatiunii Transilvane pentru Literatura Românã si Cultura Poporului Român/Emil Fischer – photographe et ethnographe de l’Association de Transylvanie pour la littérature roumaine et la culture du peuple roumain click
Brândusa MUNTEANU
Rudolf Sutu – personalitate a Iasilor de odinioarã/Rudolf Sutu – Personnalité de la ville de Iasi d’antan click
Cristina TÃNASE
Ecouri la aparitia unui dans/Echoes to the appearance of a dance click
Ana-Maria STAN
„Maialul” brasovenilor „sagunisti” stabiliti la Cluj – o sãrbãtoare academicã si culturalã din perioada interbelicã/The may festival of Andrei Saguna’s Brasov citizens settled in Cluj – an academic and cultural holiday from inter-war period click
Maria-Cristina PLOSCÃ
Elena Densusianu-Puscariu, prima femeie medic oftalmolog/Elena Densusianu-Puscariu, the first women ophtalmology doctor click
Costin SCURTU
Contributia armatei române la realizarea statuii lui Stefan cel Mare din Chisinãu/The contribution of the Romanian army to the building of the statue of Stephen the Great in Chisinau click
Cornel-Constantin ILIE
Muzeul National de Antichitãti în ultimul deceniu de existentã/National Museum of Antiquities in the last decade of activity click
Gherghina BODA
Dr. doc. Octavian I. Floca (1904-1983) – personalitate cultural-stiintificã marcantã/Octavian I. Floca, Ph. d. – outstanding, cultural-scientific personality click
Cornel-Florin SERACIN
Din activitatea lui dr. Aurel Cosma junior în anii interbelici/From the activity of Doctor Aurel Cosma Jr. in inter-war period click
Carmina MAIOR
Si „Alte figuri din Mãrginime”/Some other ”Personalities from Mãrginime” click
Elena-Ramona POTOROACÃ
Petru Iroaie, 75 de ani de la prima cãlãtorie în Istria (1935-2010)/Die Arbeit Petru Iroaie, 75 Jahre seit der ersten Reise nach Istrien (1935-2010) click
Radu POPICA
Un artist brasovean uitat: Conrad Vollrath/Veleanu (1884-1977)/Conrad
Vollrath/Veleanu, a forgotten artist from Brasov click
Tristan BUGA
Institutii de culturã în secolul al XX-lea: muzeele etnografice. Muzeul Etnografic Sãcele/Cultural institutions in twentieth century: The Ethnographic Museums. The Ethnographic Museum from Sacele click
Virgil BORCAN
Relatiile franco-române în opera lui Jules Michelet (1798-1874)/French-Romanian relations in Jules Michelet’s work click
Marin POP
Aspecte privind activitatea Cercului de Studii a Partidului National si National Tãrãnesc în perioada 1921-1937/Issues concerning the Work Study Circle of the National Peasant Party during 1921-1937 click
Tudor SÃLÃGEAN
Repere pentru o istorie a francmasoneriei în Transilvania în epoca modernã/References for the history of Freemasonry in Transylvania in the modern era click
Melitta SEIDNER, Gernot NUSSBÄCHER
Johannes Honterus publicat la Mallorca 1625/Ein Nachdruck von Honterus auf Mallorca aus dem Jahre 1625 click
Alina MANDAI
Societatea de lecturã „Steaua” din Crihalma – contributii la rãspândirea culturii/”The Star” Society of reading from Crihalma village – contributions at spreading the culture click
Claudia POP
Vocalitate în „musica sacra”/The vocal sonority in ”musica sacra” click
Maria-Cristina BOSTAN
Muzica liturgicã în contextul vieþii moderne/Church music in modern life click
Petruta-Maria MÃNIUT
Ciprian Porumbescu, figurã emblematicã a muzicii transilvãnene/Ciprian Porumbescu, remarkable personality of transylvanian music click
Adrian SOLOMON
Sigismund Todutã, profesor la Blaj/Sigismund Todutã, Teacher in Blaj click
Lista autorilor click

0 comments »

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories

Archives

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031