RSS Feed

Tara Barsei, serie noua, numarul 8, 2009

0

January 26, 2010 by webmaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina de titlu

Cuprins

Centenarul nasterii academicianului Victor Tufescu click aici

Astrid TUFESCU-GIONEA

Tatal meu, Victor Tufescu, personalitate complexã/Mein Vater Victor Tufescu war eine vielseitige Persönlichkeit click aici

Dan BALTEANU

Academicianul Victor Tufescu, personalitate marcanta a geografiei românesti/Victor Tufescu, a Great Figure of the Romanian Geographic Academic World click aici

Marcian BLEAHU

Amintirile unui fost elev despre un profesor îndragit/Erinnerungen eines ehemaligen Schülers an einen beliebten Lehrer click aici

Theodor POPA

Începuturile activitatii didactice la Brasov ale profesorului Victor Tufescu/Les commencements de l’activité du professeur Victor Tufescu à Brasov click aici

Serban DRAGOMIRESCU

Profesorul Victor Tufescu si Academia Românã/Le professeur Victor Tufescu et l’Académie Roumaine click aici

Ion NICOLAE

Numele de locuri în opera profesorului Victor Tufescu/Les noms des lieux dans l’oeuvre du professeur Victor Tufescu click aici

Nicolae BACAINTAN

Profesorul Victor Tufescu, promotor al integrarii studiilor geografice in cercetarea agro-silvica/Le professeur Victor Tufescu, promoteur de l’intégration des études géographiques dans la recherche agro sylvicole click aici

Mioara POPICA

Mesajul Societatii de Geografie – Filiala Brasov – si al Inspectoratului Scolar al Judetului Brasov click aici

Sesiunea stiintificã de comunicari „Tara Barsei” – 7-8 mai 2009

Învatamant si educatie in secolele XIX-XX”

Istorie si Literaturã

Ana-Maria ROMAN-NEGOI

Ridicarea învatamantului românesc din Transilvania Luminilor. Coordonatele directoratului lui Gheorghe Sincai/L’édification du système scolaire transylvain pendant le directorat illuministe de Gheorghe Sincai click aici

Laurentiu VLAD

Cateva date despre educatia unui tanar boier valah. Studiile lui Constantin N. Brailoiu la Sibiu, Geneva si Paris in anii 1822-1832/Quelques données sur l’éducation d’un jeune boyard valaque. Les études de Constantin N. Brãiloiu à Sibiu, Genève et Paris entre 1822 et 1832 click aici

Constantin BAJENARU

Scoala romaneasca fagaraseana in prima jumatate a secolului al XIX-lea/The Romanian School of Fãgãras County during the First Half of the 19th Century click aici

Valer RUS

Gazeta Transilvaniei” – scoalã politica a romanilor ardeleni în timpul primelor alegeri libere din secolul al XIX-lea/The ”Transylvania’s Gazette” – A Political School for Romanians during the First Free Elections from the 19th Century click aici

Livia IORGA

Educatia la curtea Regelui Carol I/Education at the Court of King Charles I click aici

Mirela ANDREI

Formatia intelectuala si teologica a clerului nasaudean în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea/The Theological and Intellectual Training of the Clergy from Nãsãud County in the Second Half of the 19th Century click aici

Ionela-Simona MIRCEA

Conferintele învatatoresti din 1898 tinute în Arhidieceza Ortodoxã Românã a Transilvaniei/The 1898 Schoolmasters’ Conferences in Romanian Orthodox Archdiocese of Transylvania click aici

Nicolae TESCULA

Miscare feminista si învatamânt confesional la Sighisoara in a doua jumãtate a secolului al XIX-lea si începutul secolului al XX-lea/Feministische Bewegung und konfessioneller Unterricht in Schäßburg in der zweiten Hälfte des XIX Jahrhunderts und Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts click aici

Gheorghe FARAON

Contributii la istoria Tãrii Fagarasului. Aparitia si dezvoltarea institutiilor de invatamant in comuna Sercaia (jud. Brasov)/Contributions to the History of the Fãgãras County click aici

Gherghina BODA

Invatamantul secundar din Deva de la mijlocul secolului al XIX-lea pânã în anul 1918/L’enseignement secondaire de Deva depuis la deuxième moitié du 19e siècle et jusqu’en 1918 click aici

Felicia-Aneta OARCEA

Reteaua scolarã a Comitatului Arad la sfârsitul secolului al XIX-lea si începutul secolului al XX-lea/Le réseau scolaire du comitat d’Arad à la fin du 19e et au début du 20e siècle click aici

Ioana VASILESCU-COSEREANU

Academia Mihãileanã din Iasi – începuturile învãtãmântului superior în România/The Academy „Mihãileana” of Iasi and the Beginning of the High Education System in Romania click aici

Valentin HÃNULESCU

Culturã si educatie în familia Balcescu/Culture and Education for the Bãlcescus click aici

Doina IONESCU

Câteva consideratii privind învatamântul artistic românesc (1830-1930)/Sur l’enseignement roumain d’art (1830-1930) click aici

Lucia BUNACIU

Muresenii si spiritul didactic/La famille Muresianu et leur esprit didactique click aici

Lavinia-Dacia GHEORGHE

Unul dintre ctitorii invatamantului românesc din Dobrogea înainte de 1878: dascãlul Costache Petrescu/Costache Petrescu, one of the Founder of the Romanian Education System in Dobroudja before 1878 click aici

Ciprian GLAVAN

Aspecte ale învatamântului în Voivodina sârbeascã si Banatul timisan/Merkmale des Unterrichtssystems aus der Wojwodschaft Serbien und dem Temescher Banat click aici

Marinela-Loredana BARNA

Reclama ca metoda de educare a consumatorului (a II-a jumãtate a secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea)/Advertising as a Method of Educating Consumers click aici

Gernot NUSSBÄCHER

Michael Teutsch (1855-1940), autorul primului manual brasovean de limba românã pentru germani/Michael Teutsch, der Verfasser des ersten Kronstädter Lehrbuchs der rumänischen Sprache click aici

Mariana BORCOMAN

Evolutia Gimnaziului de Stat din Rupea în primele decenii ale secolului al XX-lea/Die Entwicklung des Staatsgymnasiums in Reps in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts click aici

Cristina TANASE, Ionut TANASE

Scoala în timpul Primului Rãzboi Mondial. Studiu de caz: Scoalele Centrale Greco-Orientale Române din Brasov/The Romanian Greek-Oriental Schools from Brasov during WW I click aici

Lucian ROBU

Configuratia procesului educativ în Cãlimãnesti între 1965 si 1980. Caracteristici si provocãri/The Configuration of the Official Communist Efforts to Monopolize the Public Education in Calimanesti between 1965 and 1980. Realities and Ideological Challenges click aici

Ana-Maria STAN

Aspecte din activitatea francofonã si francofila a «Cercului Ronsard» în Clujul interbelic/L’entre-deux-guerres «Cercle Ronsard» de Cluj click aici

Adrian MAJURU

Societatea primeste un copil/A Retrospective Look at the Social Attitude towards Children click aici

George ANCA

Desteptare si cnuta via Andrei Muresanu/Awakening and Knout via Andrei Muresanu Rostirea lui Onisifor Ghibu/About Onisifor Ghibu click aici

Laura MOLNAR

Stefan Baciu, profesorul universitar/Le professeur universitaire Stefan Baciu click aici

Muzica

Steffen SCHLANDT

Aportul familiei Schneider la dezvoltarea muzicalã a Brasovului/Martin Schneider, ein Kantor der Schwarzen Kirche im 18. Jahrhundert click aici

Constantin CATRINA

Preliminarii la o problemã de muzicologie: învatamantul muzical particular în Brasovul secolului al XIX-lea si pânã în prima jumãtate a secolului al XX-lea/L’enseignement musical privé de Brasov au 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle click aici

Adrian SOLOMON

Serbarile si concertele muzicale ale elevilor blãjeni/The Performances and Musical Concerts of the Students in Blaj click aici

Mihai-Gavril GORBONOV

Relatia dintre text si muzica în creatia lui Iacob Muresianu/Das musikalische Werk des Kronstädter Komponisten Iacob Muresianu (1857-1917) click aici

Petre-Marcel VÂRLAN

Tudor Ciortea – ipostazã pedagogicã/Tudor Ciortea – Pedagogical Aspects click aici

Claudia POP

Paul Richter, contemporanul lui Maurice Ravel si Arnold Schönberg/Paul Richter, the contemporary with Maurice Ravel and Arnold Schönberg click aici

Carmen SOLOMON

Preocupãrile celor dintâi profesori si elevi blãjeni pentru folclor si valorificarea lui/The Interest of the First Teachers and Students in Blaj in Folklore and in Enhancing its Value click aici

Petruta-Maria MANIUT

Monumentele teoretico-muzicale ale învatamântului românesc din secolul al XX-lea: Valentin Timaru – constiinta de gen si constiinta de formã în tratatele sale analitice, în contextul general al analizei secolului al XX-lea/The Musical-Theoretical Monuments of the Romanian Education System in the 20th Century: Valentin Timaru – the Genre Conscience and the Form Conscience in his Analytical Treaties in the General Context of the 20th Analysis click aici

Liliana IACOBESCU

Maestri ai pedagogiei muzicale brasovene – Mira Popescu/Maîtres de la pédagogie musicale de Brasov – Mira Popescu click aici

Maria-Cristina BOSTAN

Repere si confluente muzicale în cadrul Muzeului „Casa Muresenilor” si al Operei brasovene. „Recitalul de la ora cinci” si paradigma „Salonului muzical”/Die Zusammenarbeit zwischen dem Gedenkmuseum der Familie Muresianu und der Kronstädter Oper auf musikalischem Gebiet click aici

Lista autorilor click aici


0 comments »

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories

Archives

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930