RSS Feed

Tara Barsei, serie noua, numarul 6, 2007

0

February 5, 2009 by webmaster

Cuprins click aici

Simpozion „125 de ani de la nasterea geografului Nicolae Orghidan”
– 17 noiembrie 2006

Serban DRAGOMIRESCU
Un cãrturar brasovean uitat – Nicolae Orghidan (1881-1967) click aici
Bogdan-Florin POPOVICI
Începuturile învãtãmântului geografic la Brasov click aici
Miron FLOREA
Reprezentanti ai scolii brasovene de geografie din ultimul veac click aici
Nicolae BÃCÃINTAN
Nicolae Orghidan – Geograf al regiunii Brasovului click aici
Wilfried E. SCHREIBER
Actualitatea conceptiei lui Nicolae Orghidan asupra genezei vãilor transversale
din Româniaclick aici
Lucian BADEA
Un gând pentru Nicolae Orghidan click aici

Sesiunea stiintificã de comunicãri „Tara Bârsei” – „Diversitate culturalã
în Transilvania secolelor XVIII-XXI” – 18-19 aprilie 2007

Istorie

Caius DOBRESCU
„Chestiunea transilvanã” în secolul XXI: educatia democraticã si regândirea identitãtilor
colective click aici
Mariana BORCOMAN
Evolutia scolilor si situatia învãtãmântului din Scaunul Rupea click aici
Sanda-Maria BUTA
Aparitia primelor publicatii periodice românesti în Transilvania click aici
Loránd MÁDLY
Brasovul si activitatea politicã a sasilor ardeleni în deceniul neoabsolutist click aici
Iosif-Marin BALOG
Habitatul si arhitectura ruralã în Transilvania în noul context economic
din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea – interferente si modernizare click aici
Ioan PRAOVEANU
Evolutia economiei unor asezãri din Tara Bârsei în secolele XVIII-XIX,
în context european click aici
Valer RUS
Românii în unele manuale maghiare din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea click aici

Bianca PURICE
Tipografia A. Muresianu click aici
Gernot NUSSBÄCHER
Entomologul Friedrich Deubel (1845-1933) click aici
Gherghina BODA
Colectionari transilvãneni din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea click aici
Ana-Maria POP
Multiculturalism etnic – factor particularizant al regiunii Tara Bârsei click aici
Carmen-Florentina OLTEANU
Viata spiritualã a evreilor brasoveni reflectatã în presa brasoveanã româneascã interbelicã click aici
Gheorghe FARAON
Valer Literat, pãrintele Muzeului fãgãrãseanclick aici
Marin POP
Aspecte privind activitatea asociatiilor culturale sãlãjene în primii ani dupã Marea Unire (1919-1924) click aici
Lucia BUNACIU
Un om de seamã: dr. Joe Ghermanclick aici
Mihaela VOINEA
Valente postmoderne ale scolii românesti actuale click aici

Artã

Elena BÃJENARU
Icoana pe sticlã din Tara Fãgãrasului si sursele iconografice click aici
Radu POPICA
Traditie si inovatie în arta transilvãneanã – cazul pictorului brasovean Hans Bulhardt click aici
Veronica BODEA-TATULEA
Hans Mattis-Teutsch – artist universal click aici
Gabriel STAN
Kron-Art Gallery, o iniþiativã particularã în diversitatea culturalã a Brasovului click aici

Muzicã

George VOICESCU
Valentin Greff Bakfark, compozitor si lautist brasovean click aici
Steffen SCHLANDT
Daniel CRONER – preot si compozitor brasovean al secolului al XVII-lea click aici
Lucia BUNACIU
Compozitorul Iacob Muresianu (1857-1917) si politica sa culturalã click aici
Petruta-Maria MÃNIUT
Iacob Muresianu – 150 de ani de la nastere click aici
Constantin CATRINA
Paul Richter si Orchestra orãseneascã (Stadtkapelle) din Brasov click aici
Claudia POP
Melosul popular – sursã inepuizabilã de inspiratie în creatia lui Tiberiu Brediceanuclick aici

Petre-Marcel VÂRLAN
Contributii la cunoasterea compozitorului brasovean Tudor Ciortea click aici
Liliana IACOBESCU
Compozitoarea brasoveanã Ana Szilágyi click aici
Mihai-Gavril GORBONOV
„Casa muzicii” la Brasov – evaluãri preliminareclick aici

Literaturã

Andrei BODIU
Orasul din memorie click aici
Mariana-Virginia LÃZÃRESCU
Stefan Baciu – Poet, memorialist, traducãtor click aici
Adrian LÃCÃTUS
Traditie, autonomie si realizare de sine în Die Stadt im Ostende Adolf Meschendörfer click aici
Rodica ILIE
Diversitate artisticã si ideologicã în avangarda româneascã. Fenomenul„alogen” evreiesc click aici
Ruxandra IVÃNCESCU
Transilvania si literatura fantasticã (de la Bram Stoker la Stefan Agopian) click aici
Romulus BUCUR
Scris, corp, moarte. Despre limbaj la ultimul Gheorghe Crãciunclick aici

Concursul de poezie ”Andrei Muresanu”. Poeziile premiate click aici


0 comments »

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories

Archives

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031